Info en lidmaatschap
Login:
email:
password:
Wachtwoord vergeten?
English Nederlands
BIOKAP
 
EKO Demeter EU Organic

Doel, Missie en Visie BioNederland, Vereniging Biologische Producenten en Hande

BioNederland, Vereniging van biologische producenten en handelaren (voorheen VBP) is opgericht in 1995. In 2016 is de naam gewijzigd van VBP in BioNederland.
Doel: het behartigen van de belangen van de leden en het stimuleren van de handel in, en verwerking van biologisch gecontroleerde producten.

Volgens het principe van de Golden Circle, naar een idee van Simon Sinek, is in 2016 het doel, missie en visie gedefineerd in termen van Why, How en What. 

WHY
Wij geloven dat het noodzakelijk is dat biologisch de norm is voor duurzame, transparante en eerlijke voedselketens voor een gezonde toekomst voor mens, dier, plant en planeet.

HOW
Door het verbinden, ondersteunen, inspireren en stimuleren van de biologische verwerkers en de handel en door samen te werken met ketenpartners en stakeholders.

WHAT
We behartigen de belangen op sectoraal niveau op de thema’s marketing, communicatie, educatie, relatiebeheer, ketenmanagement, kwaliteitsmanagement en wetgeving. 
Laatste nieuws
Home  -  Secretariaat  -  Contact  -  Links